Sunday, 15 February 2015

IMBUHAN ‘meN-...-kan’ DAN ‘meN-...-i’

Imbuhan apitan meN-, meN-...-kan dan meN-...-i akan membentuk kata kerja transitif yang memerlukan  objek atau penyambut sebagai unsur predikatnya.

1. Kata Kerja apitan ‘meN-...-kan’ dan ‘meN-‘

                meN-...-kan = 2 objek (objek tepat dan objek sipi)
                meN-    =  1 objek dan frasa keterangan

                contoh: Mak Limah membuatkan [Pak Mansor] [secawan kopi]
                                                                                    objek tepat             objek sipi
               
                Mak Limah membuat [secawan kopi] untuk Pak Mansor.

                                                                Objek tepat         frasa keterangan


      Kekecualian:

Terdapat kekecualian bagi rumus di atas bagi kata dasar beri dan ajar yang menerima imbuhan apitan meN-...-kan dan meN-

Contoh:                Ibu memberikan segelas air [kepada adik.]
                                                                            Objek          frasa keterangan

                                Ibu memberi adik [segelas air.]
                                                            Objek  tepat     objek sipi

                                Ibu mengajarkan Matematik kepada adik.

                                Ibu mengajar adik Matematik.

2. Kata kerja meN-...- kan dan meN-...-i dari segi kedudukan objek tepat dan objek sipi.

  • Kedua-dua jenis imbuhan ini boleh digabungkan dengan kata dasar yang sama.
  • meN-...-kan akan diikuti oleh objek tidak bernyawa (benda)
  • imbuhan meN-...-i pula akan menerima 2 objek (objek tepat [objek bernyawa] dan objek sipi)

Contoh: Baginda mengurniakan [hadiah] kepada pembesar istana itu.
                                                   KKT                  Objek             Frasa keterangan

                  Baginda mengurniai [pembesar istana itu] [hadiah].
                                                  KKT                    objek tepat                 objek sipi

Friday, 30 January 2015

Tuesday, 19 November 2013

PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BAHASA S3(b) CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN

POLA AYAT-CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN

Nyatakan pola ayat di bawah sama ada ayat tersebut berpolakan Frasa Nama + Frasa Nama (FN + FN), Frasa Nama + Frasa Kerja (FN + FK), Frasa Nama + Frasa Adjektif (FN + FK) atau Frasa Nama + Frasa Sendi Nama ( FN + FS)

a)      Pemain bola sedang berlatih di padang.
-          “ Pemain bola” (FN) “sedang berlatih di padang”.(FK)
Jawapan: FN + FK
b)      KumpulanAngsa Ganas amat spontan ketika berlawak.
-          “ Kumpulan Angsa Ganas” (FN) “amat spontan ketika berlawak.”(FA)
Jawapan FN + FA
c)      Beg tangan Puan Jamilah dari luar negeri.
-          “Beg tangan Puan Jamilah” (FN) “ dari luar negara.” (FSN).
Jawapan (FN) + ( FSN)
d)      Kebun sayur Farid kebun warisan keluarganya.
-          “Kebun sayur Farid” (FN) “ kebun warisan keluarganya.”(FN)
Jawapan (FN) + (FN)
e)      Kereta mainan adik Shamil di bawah meja.
-          “Kereta mainan adik Shamil”(FN)” di bawah meja.”(FSN)
Jawapan: (FN) + (FSN)
f)       Semua buku latihan Izzati buku yang dibeli di koperasi.
-          “Semua buku latihan Izzati”(FN) “ buku yang dibeli di koperasi.”(FN)

-          Jawapan: (FN) + (FN)

Monday, 18 November 2013

PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BAHASA S3(b)

POLA AYAT- NOTA

Mengenalpasti pola ayat

Frasa merupakan unsur yang membina ayat sama ada sebagai subjek, predikat atau keterangan. Frasa boleh terdiri daripada satu kata atau beberapa kata. Dalam Bahasa Malaysia, terdapat empat jenis frasa.

a)      Frasa Nama ( FN )
Contoh: Encik Taufek seorang guru. “ Encik Taufek” ialah Frasa nama bertugas sebagi subjek. “ seorang guru” ialah Frasa nama bertugas sebagai predikat. (FN + FN)

b)      Frasa Kerja ( FK )
Contoh: Hanafiah bermain bola. “Hanafiah” ialah Frasa Nama bertugas sebagi subjek. “bermain bola” ialah Frasa Kerja yang bertugas sebagai predikat. ( FN + FK )

c)       Frasa Adjektif ( FA )
Contoh: Amanina sangat pandai. “ Amanina” ialah Frasa Nama bertugas sebagai subjek. “sangat pandai” ialah Frasa Adjektif yang bertugas sebagai predikat. ( FN + FA )

d)      Frasa Sendi Nama ( FS )
Contoh: Mek Ti ke Pulau Pinang. “Mek Ti “ ialah Frasa Nama bertugas sebagai subjek. “ke Pulau Pinang” ialah Frasa sendi Nama bertugas sebagai predikat. (FN + FSN )